فایل دامپ P6-U06

توضیحات فنی فایل :

فایل دارای ROM1, ROM 2  و EXT-CSD می باشد پس از رایت این فایل گوشی رو با اخرین بیلد موجود فلش و سپس اقدام به ترمیم سریال کنید. جهت ترمیم سریال میتوانید از هوای، سیگما و یا پک یازده فوریوس استفاده کنید.

 

 

RIAL 100,000 – خرید