فایل دامپ G510-0200

توضیحات فنی فایل :

قابل رایت باباکس های پروگرم هارد (UFI – EasyJtag )

ترمیم بوت و پروگرم هارد خام

حجم فایل :۱.۳ گیگابایت

حجم فایل بعد از اکسترکت : ۳.۶۴ گیگابایت

RIAL 100,000 – خرید