فایل دامپ (CHM-U01 (Honor 4C

توضیحات فنی فایل :

قابل رایت با تمامی باکس های پروگرم هارد (UFI – EasyJtag – Medusa – Riff Box)

ترمیم بوت و پروگرام هارد خام

حل مشکل خاموشی بعد از فلش

حل مشکل هنگ روی لوگو

حل مشکل ریستارت روی لوگو

تست شده و بدون مشکل

RIAL 180,000 – خرید